25 Th8

THỂ LỆ DỰ THI “TRADE OFF COMPETITION 2022 – “CUỘC THI CINÉ BREW – PHA NHƯ PHIM”

NỘI DUNG QUY ĐỊNH VÀ QUY CHẾ

CUỘC THI CINÉ BREW – PHA NHƯ PHIM

 I. Đơn vị tổ chức

Trade Off 2022 (Hay Ciné Roast & Ciné Brewe) được tổ chức bởi Bốn Mùa Xanh Café, đồng hành bởi Nha Trang Specialty Coffee, MCC – MEO COFFEE COMMUNITY, MORE COFFEE CHAMPIONS

Tiếp nối cuộc thi Trade Off 2022 (Hay Ciné Roast & Ciné Brew) được tổ chức lần đầu vào 19-21 tháng 7 năm 2019, Trade Off 2022 được tổ chức tại Ciné Hòa Bình – Đà Lạt vào ngày 15-17 tháng 9 năm 2022.

II. Thẩm quyền

Những quy định và thể lệ cuộc thi Trade Off 2022 (Hay Ciné Roast & Ciné Brew) thuộc sở hữu của Bốn Mùa Xanh Café. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép.

2. Điều kiện tham dự

–           Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.

–           Đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

–           Không phân biệt giới tính.

–           Có niềm đam mê với Cà phê.

3. Lệ phí thi

 • Miễn phí lệ phí tham dự giải.
 • Thí sinh tự lo chi phí ăn ở, đi lại từ các nơi về Đà Lạt tham dự.

 

4. Yêu cầu thí sinh

Tất cả các thí sinh phải đọc kỹ và hiểu tất cả các quy định, quy tắc và bảng điểm. Các quy tắc được giải thích rõ ràng và sẽ không có khiếu nại từ thí sinh rằng họ không hiểu các quy tắc và bảng điểm.

5. Điều khoản và điều kiện

Sau khi bạn đã đăng ký tham dự Trade Off 2022 (Hay Ciné Roasting Challenge & Ciné Brewing Challenge), điều quan trọng là bạn phải hiểu các điều khoản và điều kiện sau đây:

 • Cho phép tổ chức sử dụng tên và hình ảnh của bạn dưới bất kỳ hình thức nào để quảng bá mục đích mà không tính phí
 • Trong bất kỳ trường hợp không hạn chế nào, như đã nêu trên đoạn trước có thể sử dụng định dạng sau: chụp ảnh, quay video, sao chép, internet hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông điện nào.

III.Người chiến thắng có thể cùng lúc thẳng nhiều giải dựa trên chất lượng sản phẩm cuối và khả năng thuyết trình bài thi.

1. Thực thi các quy tắc và quy định

Trade Off 2022 (Hay Ciné Roast & Ciné Brew) sẽ sử dụng các quy tắc và quy định sau đây. Nếu bất kỳ thí sinh nào vi phạm một hoặc nhiều quy tắc này, có thể bị loại khỏi cuộc thi trừ khi các quy tắc đã chỉ định thực thi hoặc hậu quả cụ thể.

Nếu giám khảo hoặc người tổ chức cuộc thi gây ra vi phạm một hoặc nhiều quy tắc này, một thí sinh có thể gửi kháng nghị, theo quy trình được nêu chi tiết trong phần “Phản đối và Kháng nghị của thí sinh”

2. Quy chế thi:

a. Thử nếm sản phẩm cuối của phần rang:

 • Khi tất cả các mẫu rang của phần rang đã hoàn thành ngày 1, BTC sẽ sắp xếp tiến hành thử nếm thành phẩm rang vào sáng ngày thứ 2 (16/09/2022). Các thí sinh tham gia pha chế buộc phải tham gia phần thử nếm này trước khi bốc thăm ngẫu nhiên nguyên liệu pha và lựa chọn dụng cụ pha chế phù hợp.
 • Bàn thử nếm thử nếm 18 mẫu được tổ chức 6 x 3 lượt khu vực trước sân khấu chỉ dành cho BGK, BTC & Barista (mỗi mẫu 3 chén)
 • Nhằm đảm bảo tính khách quan, các thành phẩm rang đã được mã hóa
 • Các thí sinh tham gia pha chế buộc phải tham gia phần thử nếm này để nhận diện hương vị từng nguyên liệu trước khi bốc thăm và lựa chọn dụng cụ pha chế phù hợp.
 • Thí sinh tham gia pha chế cần trình bày loại nguyên liệu hạt rang, dụng cụ lựa chọn pha chế và dự báo phổ hương vị của sản phẩm sau pha chế. Bài nộp phải hoàn thành trước khi thí sinh đầu tiên tham gia thi 1 giờ.
 • Giám khảo sẽ chấm điểm vị và quản lý quầy bar (khu vực pha chế) cùng quy trình phục vụ ở vòng sơ loại. Giám khảo sẽ chấm điểm vị, quản lý quầy bar (khu vực pha chế), quy trình phục vụ và bài thuyết trình, tính đồng nhất giữa kết quả pha chế với thuyết trình ở vòng bán kết và chung kết.

b. Nội dung thi đấu:

 • Thể thức thi đấu
 • 18 thí sinh bốc thăm chia bảng đấu loại trực tiếp
 • Vòng loại: (6 trận) 3 chọn 1 –> chọn ra 6 thí sinh
 • Bán kết: (2 trận) 3 chọn 1 –> 2 trận
 • Chung kết: (1 trận) 1 vs 1
 • Mỗi lượt thi 10 phút bao gồm cả thời gian chuẩn bị ở vòng loại và 15 phút bao gồm cả thời gian chuẩn bị ở vòng bán kết và chung kết.

Vòng loại:

 • Bốc thăm 18 thí sinh tương ứng 18 mẫu thành phẩm rang sau buổi thử nếm.
 • Mỗi thí sinh sẽ được phát trước 100gr thành phẩm rang đã bốc thăm
 • Với 100gr mẫu này, các thí sinh có thời gian để thử nếm & ra quyết định.
 • Thí sinh có thời gian thử nghiệm với 100gr mẫu thử đã được phát trước để đưa ra quyết định lựa chọn phương thức & dụng cụ pha phù hợp.
 • Phương thức pha: pha thủ công, phục vụ nóng, không được thêm bất cứ thành phần nào ngoài cà phê & nước trong thành phẩm phục vụ BGK
 • Mỗi lượt thi 3 thí sinh, chọn 1 (6 trận)
 • Phục vụ trực tiếp bằng ly thử nếm do BTC cung cấp, 3 chén cho 3 giám khảo trực tiếp nếm & chấm. Định lượng tối thiểu 50ml cho mỗi ly phục vụ.
 • Cả 3 thí sinh cùng nộp thành phẩm phục vụ tới giám khảo sau khi hoàn thành. Bài thi được coi là kết thúc khi thí sinh đặt được ly đồ uống tới giám khảo.

Bán kết:

 • Theo kết quả vòng loại, 6 thí sinh tếp tục theo bảng tiếp tục thể hiện 2 trận 3 chọn 1
 • Ngay sau công bố TOP 6, các thí sinh có 30 phút để chuẩn bị bao gồm lựa chọn nguyên liệu và dụng cụ pha. Thí sinh tự chuẩn bị nguyên liệu ngoài cà phê được cấp bởi chương trình (như trái cây, hoa, gia vị, mật ong, đá…)
 • Các thí sinh được toàn quyền sử dụng 18 mẫu thành phẩm rang
 • Được sử dụng các nguyên liệu pha chế khác (không cồn)
 • Toàn quyền sáng tạo
 • Mỗi lượt thi 15 phút bao gồm thời gian chuẩn bị
 • Phục vụ 3 ly cho 3 giám khảo vị.
 • Cả 3 thí sinh cùng nộp thành phẩm cùng lúc
 • Mỗi thí sinh có 5 phút để thuyết minh thành phẩm của mình
 • Thông tin thuyết trình: bản đấu phối các thành thẩm rang mà mình sử dụng, phương thức pha chế để, hương vị mong muốn trong thành phẩm

Chung kết:

 • Theo kết quả vòng bán kết, 2 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
 • Các thí sinh có 15 phút để chuẩn bị bao gồm lựa chọn nguyên liệu.
 • Các thí sinh được toàn quyền sử dụng 18 mẫu thành phẩm rang.
 • Được sử dụng các nguyên liệu pha chế khác (không cồn)
 • Toàn quyền sáng tạo
 • Mỗi lượt thi 15 phút bao gồm thời gian chuẩn bị
 • Phục vụ 3 ly cho 3 giám khảo vị.
 • Barista hoàn thành phần thi trước được quyền tranh quyền nộp thành phẩm và có 5 phút thuyết minh trước.
 • Mỗi thí sinh có 5 phút để thuyết minh thành phẩm của mình
 • Trong thời gian thí sinh tranh quyền thuyết minh này, các thí sinh còn lại vẫn được tiếp tục thực hiện phần thi của mình
 • Thông tin thuyết trình: bản đấu phối các thành thẩm rang mà mình sử dụng, phương thức pha chế để, hương vị mong muốn trong thành phẩm

3. Dụng cụ pha chế

 • Tất cả các dụng cụ & phương thức pha tuân theo nguyên tắc “Pha Thủ Công”
 • Danh mục dụng cụ pha chế do BTC trang bị sẽ được công bố trước ngày thi
 • Thí sinh được sử dụng dụng cụ pha cá nhân nhưng vẫn phải tuân theo nguyên tắc pha thủ công
 • Thí sinh chỉ được phép sử dụng 3 loại nước mà BTC chuẩn bị sẵn

4. Ban Giám Khảo

 • BGK với 6 thành viên
 • Mỗi lượt thi sẽ có 3 giám khảo chính nếm & chấm điểm thành phẩm pha
 • 2 Giám khảo phụ trách giám sát, chấm điểm kỹ thuật & thể hiện phần thi của thí sinh
 • 1 chủ khảo giám định toàn bộ cuộc thi