01 Th8

Khai trương cơ sở 6 Bốn Mùa Xanh – TTTM Vincom Plaza 3-2 , TP Hồ Chí Minh

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG 

Bốn Mùa Xanh – TTTM Vincom Plaza 3-2 , TP Hồ Chí Minh

Ngay tiếp theo trong tháng 8 Rực Rỡ này, Bốn Mùa Xanh sẽ khai trương cơ sở 6 Bốn Mùa Xanh tại toàn nhà TTTM Vincom Plaza 3-2 , TP Hồ Chí Minh