04 Th6

Bốn Mùa Xanh hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới với chiến dịch “Hãy XANH từ những điều NHỎ NHẤT “

Bốn Mùa Xanh hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới với chiến dịch “Hãy XANH từ những điều NHỎ NHẤT “

 

?? Hãy XANH từ những điều NHỎ NHẤT ??
BỐN MÙA XANH cần BẠN CHUNG TAY ??

Miễn Phí UPSIZE hoặc GIẢM NGAY 20% khi bạn dùng chính lý cá nhân để sử dụng thức uống! ❤️❤️
Để góp một phần nhỏ cùng Bốn Mùa Xanh vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ HÀNH TINH XANH cũng như ngày Môi Trường Thế Giới ( 5/6/2019 ) . Bốn Mùa Xanh sẽ:
? Miễn phí UPSIZE khi bạn dùng bình/ly cá nhân hoặc giảm ngay 20%
? Sử dụng hoàn toàn ống hút bảo vệ môi trường Trong ngày Môi Trường Thế Giới ( 5/6/2019 )
? Áp dụng trên toàn hệ thống
Các bạn ơi! Hãy cùng Bốn Mùa Xanh trong hành trình đưa đến ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh XANH của tất cả chúng ta nhé ❤️❤️